۳۷هزار روستا خالی از سکنه شده / برخی به همراهنکها ۱۰۰۰ خانه احتکار کردند

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ سرگرمی

اکنون ۳۷ هزار روستا خالی از سکنه شده هست؛
این درد آور هست که بدانیم ۳۵ هزار روستا در
ایران فقط به همراهلای بیست خانوار وجود دارد و ۱۲
هزار روستا ۲۰ خانوار جمعیت دارد
.

در روستاها وفور نعمت برای ایجاد اشتغال وجود دارد. به همراه این وجود دولت
دغدغه رسیدن به روستاها را ندارد و راه توسعه را در وارد کردن سرمایه گذار خارجی می
داند
.

مردم غیور عشایر و روستاییان به عنوان به همراهزوان اقتصاد کشور در زمینه خود
کفایی در کشاورزی دامپروری و کمک در تهیه مواد اولیه غذایی بودند… اکنون سی هزار
روستا خالی از سکنه شدند و نه تنها تولید را به همراه مشکل روبه رو کرد بلکه به جمعیت قشر
مصرف کننده شهری نیز اضافه کرد
.

آمریکایی ها سالیانه صد میلیارد دلار و اروپایی ها ۸۰ میلیارد دلار به
تولیدکنندگان کشاورزی خود کمک می کنند در حالی که در کشور نه تنها کمک به کشاورزان
که نمی کنیم بلکه اجازه می دهیم به شکل های مختلف دلالی بشود و دولت زحمت نظارت و یا
ساماندهی و فراهم آوردن شرایطی برای کشاورز بی نوا را نیز نمی کشد
.

اکنون فقط دو عنصر در اقتصاد ایران کار می کند. عنصر اول خام فروشی و
نیمه خام فروشی هست… عنصر دوم اقتصاد ایران واردات بی رویه همه چیز هست
.

تولید کنندگانی نیز که در داخل هستند عمدتا تولید کنندگان مونتاژ هستند.
حتی برای کشاورزی مرغداری و دامداری نیز علوفه از خارج وارد می شود. سؤال این هست که
در داخل توان تولید و تهیه علوفه را نداریم که از خارج وارد می کنیم؟ تمامی اینها برنامه
ریزی شده هست تا تمامی امکانات ایران نابود شود
.

برخی از به همراهنکها به جهت رسیدن به سود به همراهلا حدود ۱۰۰۰ خانه احتکار کردند. این اقدام را حتی به همراهنکهای
آمریکایی در اوج بحران اقتصادی شان در سال ۲۰۰۸ میلادی نیز انجام ندادند و بسیاری از
آنها ورشکست شدند./ تسنیم

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم