گزارش تصویری/ مسافرانی که دیده نمی شوند

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ سرگرمی

تبلیغات به همراهزرگانی که روزگاری تنها بخش کوچکی از اتوبوس های درون شهری را
به خود اختصاص داده بود طی ماه های اخیر تمامی سطح اتوبوس – حتی شیشه ها – را هم پوشانده
هست. اکنون مسافران به سختی می توانند از داخل اتوبوس سطح شهر را ببینند و چون در اتوبوس
های درون شهری ایستگاه ها به اطلاع مسافران رسانده نمی شود، بعضا مسافران نمی توانند
در ایستگاه مورد نظر پیاده شوند
. عکس: مهدی قربه همراهنی/ ایرنا

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم