گزارش تصویری/ رونق فروش هیزم در دمشق

۲۰ مهر ۱۳۹۶ سرگرمی

کمبود سوخت و نبود لوله کشی گاز شهری در آستانه فصل زمستان به همراهعث افزایش
مصرف هیزم و رونق خرید این محصول در دمشق شده هست. هیزم ها از منطقه «ریف» در نزدیکی
قسمت شرقی دمشق و زمین های کشاورزی جنوب این شهر جمع آوری می شود.

عکس :علی دوراهکی/ ایرنا

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم