وقتی رئیس به همراهنک مرکزی یک حسابدار به همراهشد، نبه همراهید توقعی داشته به همراهشیم

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ سرگرمی

حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد

اگر نیروی انتظامی در به همراهزار ارز دخالت نمی‌کرد به همراهزار ارز سر و سامان پیدا
نمی‌کرد
.

می‌گویند ما تورم را کم کاهش دادیم، به همراهید پرسید، تورم را به چه قیمتی
کم کردید؟ تورم را به همراه به همراهلا نگه داشتن نرخ سود به همراهنکی کم کردید
!

وقتی رئیس کل به همراهنک مرکزی یک حسابدار هست ما دیگر چه توقعی به همراهید داشته به همراهشیم؟ در دنیا رئیس کل به همراهنک مرکزی
از اقتصاددانان خبره، آگاه، دانشمند و اجرایی انتخاب می‌شود
.

رئیس کل به همراهنک مرکزی ما به دنبه همراهل حفط وضع موجود هست. یعنی تداوم بیکاری،
رکود و بیکاری جوانان و البته سرمایه گذاری منفی، رشد نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید
به واسطه گرانی نرخ ارز
.

خروج از رکود از کاهش تورم در اقتصاد مهمتر هست. در اوضاع رکودی، طرف
بیکار هست، اصلا درآمدی ندارد که خرج کند. در وضعیت تورمی، فرد شغل دارد ولی قدرت خرید
و رفاهش کمتر می‌شود
.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم