هستفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی امری خطرناک هست

۲۶ بهمن ۱۳۹۶ سرگرمی

سعید حجاریان در خصوص طرح موضوع رفراندوم توسط رئیس جمهور روحانی:

هستفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و به همراه توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک هست چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد.

اگر مقصود رئیس جمهور اختلاف جناح‌ها بر سر سیهست‌ههست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل می‌کند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف می‌کند.

وانگهی، در بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده هست: «حل‌ معضلات‌ نظام‌ که‌ از طرق‌ عادی‌ [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل‌ حل‌ نیست، بر عهده رهبری هست» لذا به همراهید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می‌آید؟

اصلی که پیچ و خم‌های زیادی دارد؛ اولاً رهبری یا دو سوم نمایندگان  به همراهید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبه همراهن چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قائل هست.

ایشا می‌خواهند مساله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی هست صعب و دشوار. اصل مذکور، در صورتی که ارکان قدرت اراده کنند صرفاً‌ به کار تغییر نظام ریهستی به پارلمانی و یا تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی –چنانکه مدنظر یکی از احزاب اصول‌گرا بود- می‌آید.

هستفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و به همراه توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک هست چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد.

رئیس‌جمهور بهتر هست به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد.

رئیس‌‌جمهور برای ایفای این نقش خود می‌به همراهیست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره اصلاحات وجود داشت ولی رئیس دولت اعتدال تاکنون اهتمامی به آن نورزیده و به منشور حقوق شهروندی بسنده کرده هست./جماران #رفناندوم

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم