هستخر به همراه نمای ترمووود

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ سرگرمی

یک فضای به همراهز سایبه همراهن دار هم برای غذا خوردن کنار هستخر تعبیه شده هست.

به همراه وجود اینکه یک ردیف درختان پر تراکم در اطراف هستخر وجود دارند، به همراهز هم طراحان برای ایجاد امنیت ساکنین صفحه هایی را از نمای ترمووود طراحی کرده اند تا ضامن حریم خصوصی آنان به همراهشد. در عین حال امکان هستفاده از فضای به همراهز و امکانات مختلف در هستخر فراهم شده هست.

از آنجایی که نمای ترمووود مقاومت به همراهلایی در برابر
رطوبت دارد، یکی از ایدهآل ترین متریال ها برای هستفاده در مکان های مرطوب هست.

این هستخر خصوصی که برای هستفاده ی یک خانواده چهار نفره در
کانادا طراحی شده، علاوه بر نمای زیبه همراه و چشم نواز، حریم خصوصی ساکنین را فراهم
کرده و چشم انداز اطراف را به هستخر کاملا پوشش می دهد.

به همراه وجود اینکه یک ردیف درختان پر تراکم در اطراف هستخر وجود
دارند، به همراهز هم طراحان برای ایجاد امنیت ساکنین صفحه هایی را از نمای ترمووود
طراحی کرده اند تا ضامن حریم خصوصی آنان به همراهشد. در عین حال امکان هستفاده از فضای
به همراهز و امکانات مختلف در هستخر فراهم شده هست.

همچنین این صفحات ترموود به همراه ایجاد یک فضای خالی اتاق مانند، علاوه
بر پوشاندن چشم انداز همسایه یک فضای اضافی برای هستخر فراهم می کنند.

یک فضای به همراهز سایبه همراهن دار هم برای غذا خوردن کنار هستخر تعبیه
شده هست. در کنار فضای غذاخوری دو به همراهغچه و یک فسمت نورانی (گودال آتش) تعبیه شده
که فضا را زیبه همراه و شاعرانه می کند.

هستخرها می توانند از متریال زیادی چون سرامیک ساخته شوند.
اما چه کسی می تواند منکر بوی خوش چوب خیس ترمووود در محیط مرطوب شود؟!

هستخر به همراه نمای ترمووود

هستخر به همراه نمای ترمووود

هستخر به همراه نمای ترمووود

هستخر به همراه نمای ترمووود

هستخر به همراه نمای ترمووود

هستخر به همراه نمای ترمووود

هستخر به همراه نمای ترمووود

هستخر به همراه نمای ترمووود

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم