هزینه گران ناآرامی‌ها برای اقتصاد

۲۴ دی ۱۳۹۶ سرگرمی

مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان دربه همراهره آثار ناآرامی‌های اخیر بر حوزه اقتصاد کشور در شماره ۲۵۴ تجارت‌فردا نوشته هست:

وقتی ناآرامی بیشتر می‌شود و وقتی منطقه جغرافیایی
گسترده‌تری را می‌پوشاند، تصور بی‌ثبه همراهتی را در جامعه گسترش می‌دهد. عاملان اقتصادی
دیگر دورنما را نمی‌بینند، یعنی نمی‌خواهند ببینند. چون این‌گونه تفسیر می‌کنند که
از دیدن دورنما چیزی دستگیر آنها نمی‌شود. همین جهست که در این مواقع بخش مهمی از فعالیت‌هایی
که به ثبه همراهت بلندمدت جامعه گره می‌خورد فایده اقتصادی کمتری پیدا می‌کند و کوتاه‌مدت
مطلوبیت بیشتری پیدا خواهد کرد تا بلندمدت
.

وقتی فعالیت‌های بلندمدت کم‌ارزش‌تر می‌شود، هر
آنچه تحققش به فعالیت‌های بلندمدت وابسته هست، دچار مشکل می‌شود، از جمله توسعه و رشد
بلندمدت و پایدار. در عوض جامعه تفکر کوتاه‌مدت پیدا می‌کند و تلاش خواهد کرد سود خود
را در کوتاه‌مدت جمع کند. به همین دلیل تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (که
به آن سوداگری یا سفته‌به همراهزی می‌گویند) بیشتر می‌شود. اثر کلی این پدیده در اقتصاد،
راهبری قیمت‌ها به همراه کالاهای سوداگرانه
speculative هست.
این کالاها هم برحسب درجه بین‌المللی بودن و نقدشوندگی در صف اول قرار می‌گیرند. طلا
و دلار، تا حدودی بورس اوراق بهادار و در انتها
مسکن مورد توجه جدی مردم قرار می‌گیرد
.

این پدیده حساسیت قیمت‌ها را بیشتر می‌کند و کنترل
به همراهنک مرکزی و سازمان‌های دیگر را برای حفظ ثبه همراهت اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد. بنابراین
به همراه این زاویه دیدی که به ناآرامی‌ها داریم، به همراهید انتظار کنترل بیشتری بر اقتصاد را
داشته به همراهشیم. این کنترل اعجاز تحول را از بین می‌برد. اعجاز تحول آزادی تصمیم‌گیری
هست. طبیعی هست که کنترل و تمرکززدایی آزادی عمل فعالان اقتصادی و مردم را می‌گیرد.
تا موقعی که این آزادی عمل محدودتر می‌شود، نوآوری و در کل تحول دچار ایستایی و سستی
می‌شود. آن وقت جامعه قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهد
.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم