نمای متحرک ساختمان

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ سرگرمی

نمای ساختمان اگر متغییر به همراهشد جلوه ای خاص به محله می دهد

تنوع بخشی به نمای ساختمان می تواند جذابیت خاصی برای نما و خود ساختمان ایجاد کند. پنجره ها و حفاظ های جلوی ساختمان ابزار مناسبی برای تحرک پذیری نمای ساختمان هستند. در اکثر ساختمان هایی که نمای متحرک دارند ، از نرده های جلوی پنجره به صورت تحرک پذیر هستفاده شده تا بتوان هر به همراهر نوعی تغییر را در نما ایجاد کرد.

تنوع یکی از مهمترین علایق هر انسان هست. در
دنیای امروز متنوع بودن برخی چیز ها از اهمیت فوق العاده به همراهلایی برخوردار شده و
همین موضوع سبب گشته تا انسان به فکر متنوع ساختن همه چیز گردد.

اگر شما هم جزو افرادی به همراهشید که از یک مسیر مشخص
راهی محل کار می شوید و یا روزانه برای خرید مایحتاج منزل از یک مسیر عبور می
کنید؛ جز تنوع فصلی که خداوند آن را قرار داده هست ، تنوع خاصی در کوچه ها و
خیابه همراهن ها مشاهده نمی شود. در واقع نمای ساختمان بدون تغییر در جای خود ایستاده
اند و به کوچه هویت ثابتی را ارئه می دهند. اما انسان تنوع خواه ، همواره به فکر
ایجاد تنوع هست!

برای تنوع بخشیدن به کوچه و خیابه همراهن ، برخی از
معمارها تصمیم به طراحی ساختمان هایی گرفتند که قابل تغییر به همراهشد. یعنی بتوان به همراه
اقداماتی خیلی سریع نمای ساختمان را تغییر داد. البته این نوع از طراحی نمای
ساختمان
در کشورهای پیشرفته اروپاییه به وفور یافت می شود اما رد ایران نیز در
شهرهای مختلف کشور ، شاهد این مدل طراحی ها بوده ایم.

نمای متحرک ساختمان

ساختمان به همراه نمای متحرک توانسته کمک بسیار خوبی
به آن دسته از افراد که علاقه به تنوع در نمای ساختمان دارند بکند. فرض کنید که
شما امروز مهمان دارید و نمای ساختمان شما به یک گونه چیدمان شده هست و فردا که
قرار هست مهمان های دیگری به منزل شما بیایند ، دکوراسیون خارجی ساختمان تغییر
پیدا کرده هست. این نوع تنوع برای برخی افراد فوق العاده هست.

یکی از بهترین نوع هستفاده از نمای ساختمان برای
تنوع بخشی به آن ، هستفاده از پنجره در نمای ساختمان هست. پنجره ها و حفاظ های
جلوی آنها ابزار مناسبی برای تحرک پذیری نمای ساختمان هستند. در اکثر ساختمان هایی
که نمای متحرک دارند ، از نرده های جلوی پنجره به صورت تحرک پذیر هستفاده شده تا
بتوان هر به همراهر نوعی تغییر را در نما ایجاد کرد.

آنچه که مشخص هست موارد متغییری برای ایجاد
تغییر مداوم در نمای ساختمان وجود دارد که به سادگی به همراه فکر و توجه معمار می توان
به آن دسترسی پیدا کرد. تغییراتی که علاوه بر مالک یک ساختمان ، بر همسایگان و
عابران شهری نیز تاثیر بسیار خوبی می گذارد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم