نمای سرامیکی از رنگ و رو نخواهد رفت

۱۰ شهریور ۱۳۹۶ سرگرمی

نمای سرامیکی شما از رنگ و رو نخواهد رفت، حد اقل تا بیست و
پنج سال آینده!

رنگ سرامیک، جایگزین نهایی رنگ های سنتی در نمای ساختمان هست. یک راه حل عالی
برای تنوع بخشیده به روکار ساختمان که بسیار مقرون به صرفه و به همراهدوام هست.

پوشش های رنگی سرامیک می تواند روی ها سازه ای نصب شود.
همچنین برای ایجاد طرح در نمای سرامیکی و ایجاد تنوع در آم می توان از رنمگ
های سرامیکی هستفاده کرد.

این رنگ ها که مقاومت به همراهلایی در برابر رطوبت دارند، زیبه همراهیی
و هیجان را به نمای ساختمان شما می آورند.

این نوع رنگ ها، بیشترین دوام در مقایسه به همراه هر نوع رنگ در
به همراهزار( حدود ۲۵ سال) را فراهم می کنند. همچنین به همراه خاصیت به همراهزتاب انرژی خورشید، سهم
زیادی در کاهش مصرف انرزژی و متعادل نگه داشتن دمای داخلی سازه ایفا می کند.

از آنجایی که دکمپین به همراهلایی مواد جامد در این نوع رنگ وجود
دارد، ضخیم تر هست و مقاومت بیشری دارد. ترک نمی خورد و تکه تکه نمی شود.

تمامی شرایط
آب و هوایی به همراه این نوع رنگ ها مطابقت دارند. پس قبل از سفارش دادن سرامیکی گران
برای نما و نهایی کردن طرح خود، امکان رنگ آمیزی کردن نمای ساختمان را در نظر
بگیرید.

برای حفاظت از سنگ نمای خود و بخشیدن جلوه ای بی
مانند، نمای سرامیکی بهترین گزینه هست.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم