نشانه هایی از یک بهار فرانسوی

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ سرگرمی

همبستگی کارگران و دانشجویان زنگ خطری برای اصلاحات ماکرون

«والری بویر» یکی از سیهستمداران مطرح مخالف دولت ماکرون، اعلام کرد «در حالی که فرانسه به طور کامل در مبه همراهرزه علیه تروریسم غایب هست، متاسفانه ماکرون بدون مجوز سازمان ملل متحد خود را وارد این معرکه و رسوایی کرد. فرانسه به چه بهایی و برای چه از سیهست های آمریکا علیه روسیه پیروی می کند؟»

اعتراضات کارگری و دانشجویی این روزها در
فرانسه دولت امانوئل ماکرون را به چالش جدی کشیده هست. دولتی که به همراه بی توجهی به اعتراضات
داخلی خود، وارد جنگی خارجی شده هست. تغییر ماهیت شرکت بزرگ راه آهن دولتی این کشور
و تغییر آن به یک شرکتی که می تواند خصوصی شود از یک سو و امتحان ورودی برای دانشگاه
ها از سوی دیگر، دو موضوع مهمی هستند که به همراه اعتراضات خیابه همراهنی و اعتصاب همراه شده اند.

اما به نظر می رسد فرانسه اولویت خود را همکاری به همراه آمریکا و بریتانیا برای حمله غیر قانونی به سوریه قرار داده هست. در این
زمینه، مارین لوپن رئیس حزب رهست گرای «جبهه ملی فرانسه» و رقیب سرسخت امانوئل ماکرون
در انتخابه همراهت ریهست جمهوری این کشور در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «اقدام نظامی فرانسه
علیه سوریه، کشور ما را در مسیری غیر قابل پیش بینی قرار داد که می تواند نتایج اسفبه همراهری
به دنبه همراهل داشته به همراهشد.» فرانسه به همراهر دیگر این فرصت را از دست داد تا در عرصه جهانی به
عنوان قدرتی مستقل و کشوری که به دنبه همراهل صلح هست، از آن یاد شود.

«والری بویر» یکی از
سیهستمداران مطرح مخالف دولت ماکرون نیز به این موضوع بی تفاوت نماند و اعلام کرد
«در حالی که فرانسه به طور کامل در مبه همراهرزه علیه تروریسم غایب هست، متاسفانه ماکرون
بدون مجوز سازمان ملل متحد خود را وارد این معرکه و رسوایی کرد. فرانسه به چه بهایی
و برای چه از سیهست های آمریکا علیه روسیه پیروی می کند؟»

اعتصاب گسترده کارکنان راه
آهن سراسری فرانسه به همراهعث شده، قطارهای زیادی به دلیل اعتصاب های گسترده در پایانه ها
بمانند. سندیکاهای کارگری از جمله چگت که پرعضوترین سندیکای فرانسه هست حامی اصلی کارکنان
راه آهن فرانسه و مخالف سیهست های نئولیبرال دولت امانوئل ماکرون هستند. دانشگاه های
دولتی نیز، در اعتراض به آن چه «انتخاب بهترین ها» از سوی دولت بیان می شود به تبعیض
های رقابتی پیشنهادی وزارت علوم اعتراض کرده اند.

در هفته اخیر برخی از دانشگاه ها
شاهد تحصن و اعتصاب دانشجویان بودند. اعتراضات گسترده دانشجویان به حدی هست که ممکن
هست امتحانات آخر ترم را نیز به تعویق بیندازد. وزارت کشور فرانسه برای شکست تحصن دانشجویان
در برخی از دانشگاه ها از جمله سوربن تصمیم به اعزام پلیس ضد شورش گرفت.

برخی از تحلیل
گران سیاسی معتقدند که روند برخورد دولت به همراه این اعتراضات می تواند پیامدهای یک اعتصاب
سراسری و اعتراضات دنبه همراهله دار را مانند اعتراضات ماه مه
۱۹۶۸ به همراه داشته به همراهشد. اعتراضات کارگران و دانشجویان
در آن سال؛ پایانی شد بر ریهست جمهوری شارل دوگل، یکی از محبوب ترین سیهستمداران فرانسه
در دو قرن اخیر. هفته های آینده برنده چالش بی سابقه بین مخالفان رئیس جمهوری فرانسه
و دولت رهست گرای این کشور مشخص خواهد شد
.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم