نامزد اصولگرایان در انتخابه همراهت ۱۴۰۰ به همراه ۲۰ میلیون رای پیروز انتخابه همراهت می‌شود

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ سرگرمی

خیلی از کسانی که سال ۹۴ در انتخابه همراهت مجلس
شرکت کردند و به تکرار می کنم آقای خاتمی لبیک گفتند، دیگر پای صندوق رای انتخابه همراهت
سال ۹۸ حاضر نمی شوند
.

۲ به همراهر که سهل هست حتی اگر آقای خاتمی ۲۰ مرتبه هم بگوید تکرار می کنم آن
اتفاق ۹۴ نخواهد افتاد چون میزان سرخوردگی از فراکسیون امید مجلس اگر بیشتر از آقای
روحانی نبه همراهشد کمتر نیست
.

برجام به کل منتفی می شود/ نامزد اصولگرایان در انتخابه همراهت ۱۴۰۰ به همراه ۲۰ میلیون
رای پیروز انتخابه همراهت می‌شود
.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم