مقتدی صدر آچمز می شود ؟

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ سرگرمی

اکنون همه احزاب و گروه ها به دنبه همراهل آن هستند تا نقشی برای خود ایفا و حتی در صورت امکان نخست وزیری را از آن خود کنند. در عین حال این موضوع نیز به تنهایی آفتی برای یکپارچگی و یک دستی دولت آینده خواهد بود. زیرا تعدد احتمالی احزاب ائتلاف کننده، علاوه بر آن که سهم خواهی آنان را از نخست وزیر بیشتر خواهد کرد، امکان تشتت دولت را نیز به دنبه همراهل دارد و کنترل نخست وزیر را بر کابینه ای یک دست کم خواهد کرد.

پارلمان عراق کم کم دارد شکل خود را پیدا
می کند. هر چند به گفته کمیساریای انتخابه همراهت عراق نتایج نهایی امروز اعلام می شود اما
به نوشته بغدادالیوم ، ائتلاف”السائرون” وابسته به مقتدی صدر، به همراه کسب ۵۴کرسی
پارلمانی در صدر قرار دارد. فهرست “النصر” وابسته به حیدر العبه همراهدی نخست وزیر
عراق که پیش بینی‌ها از پیروزی وی در انتخابه همراهت حکایت داشت ، به همراه کسب ۵۲ کرسی بعد از السائرون در مرتبه دوم قرار دارد. فهرست
“الفتح” وابسته به هادی العامری رئیس سازمان بدر نیزبه همراه کسب ۴۹ کرسی جایگاه
سوم را به خود اختصاص داده هست.نخستین انتخابه همراهت عراق پس از داعش در حالی برگزار شد
که پایین ترین نرخ مشارکت در میان همه انتخابه همراهت های این کشور را رقم زد. ۱۸ دکمپین کمتر
از انتخابه همراهت ۲۰۱۴ و ۳۶ دکمپین کمتر از انتخابه همراهت نخست نشان می دهد، نارضایتی مردم عراق
از نظام سیاسی این کشور به تدریج در حال افزایش و عملا شکاف میان توده ها و سیهستمداران،
به همراه وضعیت موجود در حال بیشتر شدن هست.هرچند کاهش مشارکت مردم در انتخابه همراهت پیش بینی
می شد اما این عدد به همراهعث غافلگیری برخی از سیهستمداران نیز شد
.

دلایل چندی را می توان برای نرخ مشارکت
پایین مردم عراق مطرح کرد. فساد گسترده، وضعیت ضعیف خدمات، وجود چهره های تکراری سیاسی
که مردم، آن ها را بخشی از فساد موجود می دانند، دعوت به تحریم انتخابه همراهت توسط برخی
رسانه ها و شبکه های اجتماعی و رفع تکلیف شرعی از مردم برای شرکت در انتخابه همراهت توسط
مرجعیت را می توان از دلایل کاهش مشارکت قلمداد کرد.همین کاهش مشارکت را می توان یکی
از دلایل غافلگیری دوم انتخابه همراهت این دوره دانست. در حالی که پیش از انتخابه همراهت بسیاری
ائتلاف نصر وابسته به حیدر العبه همراهدی را برنده اصلی و پیشتاز می دانستند، پیروزی ائتلاف
السائرون وابسته به مقتدی صدر، برای نخستین به همراهر شگفتی بزرگ تری را رقم زد. در حالی
که گروه های شیعیان عراق هنوز در کشاکش تحریم
یا حضور در انتخابه همراهت بودند و حتی بیانیه مرجعیت عالی نجف که برای نخستین به همراهر تکلیف
شرعی را برای شرکت در انتخابه همراهت از دوش شهروندان عراقی برداشت و آن را امری اختیاری
قلمداد کرد، صدری ها ، بدون هیچ سرگردانی و به همراه عزم تمام بنای شرکت در انتخابه همراهت را گذاشته
بودند.بنابراین علاوه بر کاهش مشارکت مردمی، شمار آرا و کرسی های دیگر گروه ها و احزاب
کاهش یافت. از این رو هم ائتلاف نصر ، هم دولت قانون و حتی جریان حکمت شاهد کاهش اقبه همراهل
به خود بودند
.

اما سوال اصلی طی چند روز اخیر و به همراه اعلام
نتایج غیر رسمی انتخابه همراهت این بوده هست که تکلیف دولت آینده عراق چه خواهد شد ؟ آیا به همراه توجه به تمرکز فضای رسانه ای بر پیروزی غیر منتظره ائتلاف سائرون
به رهبری مقتدی صدر می توان گفت که این ائتلاف
نقشی کلیدی و اجتناب ناپذیر در تشکیل دولت آینده نیز خواهد داشت؟ پاسخ دقیق به این
سوال به همراه توجه به پیچیدگی های ساختار قومی ،مذهبی و سیاسی عراق بسیار مشکل هست اما به همراه
توجه به چند مولفه شاید بتوان گفت که ائتلاف
صدر اگرچه در صدر ائتلاف های پیروز دراین انتخابه همراهت قرار گرفته اما اولا این پیروزی
بسیار ضعیف هست و فاصله خیلی کم پنج کرسی به همراه ائتلاف های بعدی یعنی النصر وابسته به
حیدر العبه همراهدی و الفتح به رهبری هادی العامری
دارد که عملا اکثریت قابل توجهی به این ائتلاف برای تصمیم گیری نمی دهد. ثانیا نوع
شعارها و مواضع مقتدی امکان ائتلاف به همراه دو ائتلاف بزرگ یعنی الفتح و قانون و اتحادیه
میهنی را عملا غیر ممکن کرده هست و حتی العبه همراهدی نیز به همراه توجه به سوابق قبلی مقتدی صدر
و چرخش های او احتمالا به سختی به همراه تشکیل ائتلاف
پارلمانی به همراه وی برای تشکیل دولت کنار بیاید .ثالثا به همراه توجه به رای سال ۲۰۱۰ دادگاه
عالی عراق دربه همراهره تشکیل دولت توسط ائتلاف پیروز انتخابه همراهت که تصریح می کند :آن ائتلافی
که بیشترین کرسی را به دست آورده الزاما مامور تشکیل دولت نخواهد شد بلکه آن گروه هایی
که بتوانند در اولین جلسه پارلمان بزرگ ترین فراکسیون را تشکیل دهند و اعلام موجودیت
کنند، مامور تشکیل دولت خواهند شد بنابراین
ائتلاف مقتدی صدر به همراه توجه به این که خودش نیز متشکل از گروه های کمونیست و سکولار هست
احتمالا راه دشواری برای تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی که ۱۶۸ کرسی پارلمان را در اختیار
داشته، در پیش خواهدداشت
.

ضمن این که به همراهید توجه داشت که پیروزی جریان
صدر در انتخابه همراهت به معنای اقبه همراهل مردم به این گروه و حتی به همراهلا رفتن جایگاه آنان نیست.
صدری ها پایگاه اجتماعی مشخص در مناطقی مشخص از عراق دارند وحتی در این دوره نیز کرسی
های کمتری نسبت به دوره قبل کسب کرده اند.صدری ها در دوره گذشته ۳۴کرسی کسب کردند.
هرچند در این دوره ۵۴ کرسی توسط ائتلاف السائرون
کسب شده اما تنها
۲۰ کرسی
آن متعلق به صدری ههست ،
۱۳ کرسی
متعلق به کمونیست ها و بقیه نیز متعلق به بقیه گروه های زیر چتر السائرون قرار دارد.
اکنون و پس از روشن شدن حداکثری نتایج انتخابه همراهت، گمانه ها دربه همراهره ائتلاف احزاب و گروه
های سیاسی درخصوص تشکیل بزرگ ترین ائتلاف برای تعیین نخست وزیر آغاز شده هست. نتایج
بسیار نزدیک ائتلاف ها به یکدیگر عملا چگونگی و شکل ائتلاف ها را پیچیده و سخت می کند.
ائتلاف برنده در صورتی که کرسی های فراوانی را از آن خود می کرد، می توانست به همراه خیالی
آسوده تر، به دنبه همراهل شرکای سیاسی به همراهشد اما این فاصله کم نمی تواند ضمانتی برای آن ها
به همراهشد
.

از این رو جریان صدر به همراه این که برنده انتخابه همراهت
شده هست اما نمی توان الزاما آن را به عنوان تعیین کننده نهایی برشمرد. حتی این احتمال
که ائتلاف حیدر العبه همراهدی به همراه توجه به این که سابقه کار به همراه دیگر گروه های شیعه را داشته
هست در توافقی به همراه فتح و دولت قانون و… بتواند نخست وزیری خود را هستمرار بخشد، دور
ازانتظار نیست . اکنون همه احزاب و گروه ها به دنبه همراهل آن هستند تا نقشی برای خود ایفا
و حتی در صورت امکان نخست وزیری را از آن خود کنند. در عین حال این موضوع نیز به تنهایی آفتی برای یکپارچگی و یک
دستی دولت آینده خواهد بود. زیرا تعدد احتمالی احزاب ائتلاف کننده، علاوه بر آن که
سهم خواهی آنان را از نخست وزیر بیشتر خواهد کرد، امکان تشتت دولت را نیز به دنبه همراهل
دارد و کنترل نخست وزیر را بر کابینه ای یک دست کم خواهد کرد
.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم