مدیران پا به سن گذاشته بروند بخش خصوصی

۱۲ مرداد ۱۳۹۶ سرگرمی

یشنهاد مشخص من این هست که دوستان اصلاح طلب به همراهلای ۴۰ سال لطفا انرژی و توانمندی شان را در بخش خصوصی صرف کنند. عرصه شوراهای شهر را به جوان ها بسپارند.

فواد شمس_ کمپین:  پیشنهاد مشخص من این هست که دوستان اصلاح طلب به همراهلای ۴۰ سال لطفا انرژی و توانمندی شان را در بخش خصوصی صرف کنند. عرصه شوراهای شهر را به جوان ها بسپارند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم