عده‌ای از فرط عشق به برجام، به همراه جنازه آن زندگی می‌کنند

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ سرگرمی

پس از یکی دو روز که این جریان در شوک اولیه
اقدام ترامپ مبنی بر اعلام خروج از برجام بود، به خود آمده و در نوشته‌ها و اظهارنظرهای
خود چنان از برجام می‌نویسند و می‌گویند که اگر کسی نداند گمان می‌کند فتح‌الفتوح و
آفتاب تابه همراهنی بوده هست
!

سفسطه‌های مضحک و مغالطه‌های مهوعی به کار می‌بندند و خروج آمریکا از
توافق را نشانه قوت آن معرفی می‌کنند و قیافه حق به جانب گرفته و می‌گویند دیدید آمریکایی‌ها
متضرر شده بودند و ما منتفع و به همین علت از توافق خارج شدند
!

آنان از این سؤال ساده و البته کلیدی فرار می‌کنند که اگر آنگونه که مدعی
هستند برجام برای ما منفعت بود و برای آمریکا ضرر، پس چرا اصرار دارند که بند غروب
آن را حذف کرده و توافق را دائمی‌کنند؟ کدام احمقی در دنیا حاضر هست معامله‌ای را که
به ضررش بوده دائمی کند؟
!

ساده‌ترین تعریف از برجاماز این قرار هست؛ ایران محدودیت‌های اساسی و
البته عمدتاً زمان‌داری را در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود پذیرفت و قرار شد در
مقابل آن، تحریم‌های تحمیلی رفع شود. حال چه اتفاقی افتاده هست؟ آمریکا از برجام خارج
شده و خبری از رفع تحریم نیست اما محدودیت‌های ایران همچنان ادامه دارد
.

دولتمردان محترم کشورمان که از واکنش سخت و پشیمان‌کننده می‌گفتند، بدترین
گزینه ممکن یعنی برجام بدون آمریکا را انتخاب کرده اند
.

حتی اگر اروپا را همدست آمریکا
در این خیمه‌شب‌به همراهزی ندانیم و گمان کنیم می‌خواهند
کار را به همراه تهران پیش ببرند، در واقعیت چنین
توانی نداشته و ندارند
.

گویا عده‌ای نیز از فرط عشق به برجام می‌خواهند به همراه جنازه آن زندگی کنند.
بیانیه دیروز دولت در سوگ و ستایش توافق، نشانه‌ای از این روحیات هست
.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم