صنعت نفت جریمه شد

۱۲ مرداد ۱۳۹۶ سرگرمی

کمپین- 

دیدار دو تیم صنعت نفت آبه همراهدان و هستقلال تهران از سری مسابقات لیگ برتر در هفته اول روز ۵ مرداد ماه برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم صنعت نفت آبه همراهدان تخلفاتی مبنی بر پرتاب نارنجک و بطری به سوی نیمکت تیم میهمان رخ داد. کمیته انضبه همراهطی طبق ماده ۷۹ آیین نامه انضبه همراهطی، تیم صنعت نفت آبه همراهدان را به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم