رفع فقر مطلق در ايران نشدني هست

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ سرگرمی

فقر مطلق در ايران روند افزايشي داشته.
تعداد کساني که زير خط فقر قرار گرفته‌اند فزوني يافته و از روستاها بيشتر در شهرها
نمود پيدا کرده هست. لذا پیش بینی میکنم به همراه توجه به نوسانات ارزي و افزايش تورمي که
به‌دنبه همراهل خواهد داشت، تعداد بيشتري زير خط فقر قرار خواهند گرفت، بنابراین رفع فقر
مطلق در ايران نشدني هست

گفتنی
هست حسن روحانی رئیس جمهور و معاون اول وی یکی از برنامه های دولت دوازدهم را رفع فقر
مطلق در ایران عنوان کرده بودند./شرق
a

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم