رتبه ضدتروریستی ۱۶۳ کشور جهان

۲۶ آبان ۱۳۹۶ سرگرمی

«موسسه اقتصاد و صلح» یک اتاق‌فکر مستقل، بی‌طرف و غیرانتفاعی هست که در زمینه فرآیندهای صلح جهانی متمرکز هست. این نهاد مستقر در سیدنی که شعبی نیز در نیویورک،‌ لاهه، مکزیکوسیتی و بروکسل دارد، روز گذشته پنجمین نسخه از گزارش‌های «شاخص جهانی تروریسم» خود را منتشر کرد.

موسسه اقتصاد و صلح، در پنجمین نسخه از سلسله گزارش‌های «شاخص جهانی تروریسم»
رتبه‌بندی خود از آسیب‌پذیری کشورها در برابر تروریسم را اعلام کرد. در رتبه‌بندی امسال،
ایران از میان ۱۶۳ کشور توانست به همراه رتبه ۵۳ نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه و جهان
در جایگاه بهتری قرار گیرد و رتبه ۴۷ خود در گزارش پیشین را بهبود بخشد. عراق به همراه رتبه
یک به‌عنوان آسیب‌پذیرترین کشور در برابر تروریسم معرفی شده و کشورهایی همچون عربستان،
چین، آمریکا، روسیه، انگلیس، آلمان و سوئد نسبت به ایران در جایگاهی بدتر قرار گرفته‌اند
.

روز گذشته «موسسه اقتصاد و صلح (IEP)» پنجمین نسخه
از سلسله گزارش‌های «شاخص جهانی تروریسم» خود را منتشر کرد. در این شاخص کشورهای جهان
بر اساس میزان آسیب‌پذیری در برابر تروریسم رتبه‌بندی شده‌اند که در آن ایران به همراه رتبه
۵۳ نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه و حتی اروپا در جایگاه بهتری قرار گرفته و علاوه
بر آن نسبت به جایگاه پیشین خود در گزارش پیشین شاهد بهبود رتبه بوده هست. رتبه ایران
در گزارش پیشین ۴۷ بوده هست
.

به گزارش این نهاد، در سال ۲۰۱۶ تعداد کشته‌های حملات تروریستی به همراه کاهش
۱۳دکمپینی نسبت به سال ۲۰۱۵ (و ۲۲ دکمپینی نسبت به سال ۲۰۱۴) به ۲۵۶۷۳ نفر رسید. کشورهای
سوریه، پاکستان، افغانستان و نیجریه – ۴ کشور از ۵ کشوری که تروریسم بیشترین تاثیر
را در آنها داشته هست – در کاهش تعداد کشته‌های حملات تروریستی رکورددار بوده‌اند.
البته سه‌چهارم از مجموع کشته‌های حملات تروریستی در سال ۲۰۱۶ در این ۴ کشور به همراه
عراق اتفاق افتاده هست. در رتبه‌بندی «شاخص جهانی تروریسم ۲۰۱۷» عراق کشوری هست که
بیشترین هزینه را از حملات تروریستی سال ۲۰۱۶ متحمل شده هست و در رتبه نخست این رتبه‌بندی
قرار گرفته‌ هست. پس از عراق، کشورهای افغانستان، نیجریه، سوریه و پاکستان به ترتیب
در رده‌های دوم تا پنجم جای گرفته‌اند. همچنین ۳۰ کشور در رده انتهایی (۱۳۰) این فهرست
به‌عنوان کشورهایی که کمترین تاثیر را از تروریسم پذیرفته‌اند، جای گرفته‌اند
.

افول تروریسم در سالی که گذشت

بر اساس گزارش جدید «شاخص جهانی تروریسم»، در سال ۲۰۱۶ تعداد کشته‌های
حملات تروریستی به همراه کاهش ۱۳ دکمپینی نسبت به سال ۲۰۱۵ (و ۲۲ دکمپینی نسبت به سال ۲۰۱۴) به
۲۵۶۷۳ نفر رسید. در این شاخص که ۱۶۳ کشور جهان بر اساس امتیاز صفر (بهترین) تا ۱۰
(بدترین) رتبه‌بندی شده‌اند، عراق به همراه امتیاز ۱۰ در رتبه نخست قرار گرفته هست. پس از
عراق کشورهای افغانستان، نیجریه، سوریه و پاکستان به ترتیب در رده‌های دوم تا پنجم
جای گرفته‌اند. همچنین ۳۰ کشور در رده انتهایی (۱۳۰) این فهرست به‌عنوان کشورهایی که
کمترین تاثیر را از تروریسم پذیرفته‌اند، جای گرفته‌اند. ایران اما در رتبه‌بندی «شاخص
جهانی تروریسم ۲۰۱۷» در جایگاه ۵۳ قرار گرفته هست. این درحالی هست که کشورهایی همچون
هند (۸)، ترکیه (۹)، فرانسه (۲۳)، عربستان سعودی (۲۶)، چین (۳۱)، آمریکا (۳۲)، روسیه
(۳۳)، انگلیس (۳۵)، آلمان (۳۸) و سوئد (۵۲) به مراتب شرایط بدتری نسبت به ایران دارند
.

البته کشورهای افغانستان، نیجریه، سوریه و پاکستان که در رده‌های دوم و
چهارم این فهرست قرار گرفته‌اند، بیشترین کاهش تعداد کشته‌های حملات تروریستی را داشته‌اند.
تعداد کشته‌های حملات تروریستی نیجریه در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵، حدود ۳۱۰۰ نفر
کمتر بوده هست (۸۰ دکمپین کاهش در قربه همراهنی‌های حملات گروه تروریستی «بوکوحرام»). کشورهای
یمن، افغانستان و سوریه نیز در مجموع ۵۰۰ کشته کمتر در حملات تروریستی سال ۲۰۱۶ داشته‌اند.
به همراه این وجود بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، نمره «شاخص جهانی تروریسم» ۴ دکمپین وخیم‌تر شده
هست. این امر به‌خاطر افزایش تعداد کشورهایی هست که حداقل یک کشته مربوط به حملات تروریستی
را تجربه کرده‌اند. در این رهستا تعداد کشورهایی که حداقل یک قربه همراهنی از حملات تروریستی
داشته‌اند از ۶۵مورد در سال ۲۰۱۵ به ۷۷ مورد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته هست. به گزارش
این نهاد، در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۰ دکمپین از افزایش مرگ‌ومیر حملات تروریستی جهان مربوط
به عراق بوده هست. «موسسه اقتصاد و صلح» در بخشی از گزارش خود نیز ۵۰ مورد از مرگبه همراهرترین
حملات تروریستی سال ۲۰۱۶ را معرفی کرده هست. در این به همراهره حمله تروریستی شهر پالمیرا
سوریه که در دهم دسامبر ۲۰۱۶ توسط گروه تروریستی داعش اتفاق افتاد به همراه ۴۳۳ کشته در رده
نخست قرار دارد
.

از سال ۲۰۱۲ تاکنون هشت منطقه از ۹ منطقه جهان افزایش تروریسم را تجربه
کرده‌اند. بر این اساس آمریکای شمالی تنها منطقه‌ای بوده هست که تروریسم در آن کاهش
یافته هست. طی ۱۵ سال اخیر، بیشترین فعالیت‌های تروریستی در آسیای جنوبی اتفاق افتاده
هست، درحالی‌که آمریکای جنوبی و مرکزی کمترین میزان فعالیت‌های تروریستی را داشته‌اند.
در این رهستا، بیشترین افزایش تروریسم مربوط به منطقه منا بوده هست. در میان کشورهای
جهانی نیز، ترکیه و مصر طی این سال‌ها بیشترین افزایش تروریسم را داشته‌اند. در سطح
جهانی، تعداد حمله‌های تروریستی در سال ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۵، حدود ۱۷ دکمپین افزایش یافته
هست. هدف اصلی این حملات شهروندان عادی و دارایی‌های آنها بوده هست. در سال ۲۰۱۶ حدود
یک دکمپین از کل قربه همراهنی‌های حوادث تروریستی مربوط به کشورهای عضو «سازمان همکاری‌های
اقتصاد و توسعه
(OECD)» بوده هست. از سال ۲۰۱۴
نیز گروه تروریستی داعش در ۱۸ مورد از ۳۳ کشور عضو این سازمان حمله تروریستی صورت داده
هست. در سال ۲۰۱۶ مجموع هزینه‌های اقتصادی حملات تروریستی ۸۴ میلیارد دلار بوده هست،
مقداری که نسبت به سال ۲۰۱۵، معادل ۱۵ دکمپین کاهش یافته هست. همچنین براساس گزارشی که
«موسسه اقتصاد و صلح» منتشر کرده، درآمد ماهانه داعش از ۸۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵
به ۶۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته هست
.

چگونگی محاسبه شاخص

«موسسه اقتصاد و صلح» یک
اتاق‌فکر مستقل، بی‌طرف و غیرانتفاعی هست که در زمینه فرآیندهای صلح جهانی متمرکز هست.
این نهاد مستقر در سیدنی که شعبی نیز در نیویورک،‌ لاهه، مکزیکوسیتی و بروکسل دارد،
روز گذشته پنجمین نسخه از گزارش‌های «شاخص جهانی تروریسم» خود را منتشر کرد. در «شاخص
جهانی تروریسم ۲۰۱۷» براساس میانگین ۴ شاخص اصلی طی پنج سال، ۱۶۳ کشور رتبه‌بندی شده‌اند.
این چهار شاخص برای هر کشور عبه همراهرتند از: تعداد حملات تروریستی در یک سال معین، تعداد
کشته‌های ناشی از حملات تروریستی در یک سال معین، تعداد مجروحان ناشی از حملات تروریستی
در یک سال معین و مجموع خسارت به دارایی‌ها تحت‌تاثیر حملات تروریستی در یک سال معین.
نمره این شاخص‌ها به همراه توجه به مقداری که دارند بین صفر تا سه هست. در نهایت به همراه درنظر
گرفتن نمره این چهار شاخص طی ۵ سال و به‌کارگیری برخی روش‌های ریاضی، نمره «شاخص جهانی
تروریسم» به صفر (بهترین) تا ۱۰ (بدترین) تعیین شده هست

رتبه ضدتروریستی ۱۶۳ کشور جهان

دنیای اقتصاد/.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم