دوربین ها به اسم محیط زیست به کام جاسوسی

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ سرگرمی

در تحقیقات انجام شده برخی متهمان به انجام
سفرهای متعدد به سرزمین‌های اشغالی از جمله به منظور شرکت در کنفرانس منارید که به همراه
حضور افسر اطلاعاتی موساد در رژیم صهیونیستی برگزار شده، اقرار و اذعان نموده اند
.

دو نفر از افسران سازمان اطلاعات آمریکا به همراه هویت معلوم در پوشش های مختلف
به ایران و برخی از هستانهای کشور سفر کرده اند که از جمله اهداف آن‌ها، ایجاد موسسه
ای در قالب فعالیت های زیست محیطی بوده و طبق اسناد موجود، این موسسه در حدود یک دهه
قبل در ایران به همراه طراحی آمریکایی ها برای تحقق اهداف مدنظر سرویس‌های اطلاعاتی سازمان
سیا و موساد و جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده در حوزه های دفاعی و موشکی کشور ایجاد
شده هست
.

یکی از متهمان اصلی، به همراه مشخصات اختصاری م.ط دارای تابعیت سه گانه ایرانی،
آمریکایی و انگلیسی و عضو و پشتیبه همراهن مالی موسسه ایرانی حیات وحش بوده، و هم‌چنین دیگر
عضو موثر و مدیر این موسسه کاووس سیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان
اصلی افسراطلاعاتی آمریکا در ایران بوده به نحوی که این افسر اطلاعاتی در سفر به ایران
در منزل کاووس سیدامامی هستقرار می یافته هست. این شبکه در پوشش اجرای پروژه های علمی
و زیست محیطی نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام کرده هست
.

طبق تحقیقات انجام شده اعضای این شبکه در برخی از مناطق هستراتژیک کشور
تعدادی دوربین در ظاهر برای کمپین امور زیست محیطی نصب کرده بودند که در واقع پوششی برای
کمپین فعالیت های موشکی کشور بوده و تصاویر و اطلاعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال
می نموده اند
.

پس از به همراهزداشت کاووس سیدامامی و ارائه اسناد و اطلاعات موجود به وی در
فرآیند تحقیقات، از به همراهزجوی خود برای پاسخ به سوالات، فرصتی درخوهست نموده بود که مورد
پذیرش قرار گرفته اما پس از مراجعه متهم به محل نگهداری خود در به همراهزداشتگاه، به همراه تدارک
مقدمات، در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی نمود
.

به خانواده متوفی اطلاع رسانی شده و پس از مشاهده جسد توسط همسر و برادر
متوفی، علی رغم عدم درخوهست ایشان برای کالبدشکافی، به همراه تاکید دادستان تهران کالبدشکافی
انجام و مقرر گردید جسد جهت تدفین در اختیار خانواده متوفی قرار گیرد. اطلاعات تکمیلی
متعاقبه همراه اعلام خواهد شد
.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم