جاسوسی اتمی از ایران به همراه هستفاده از سوسمار و مارمولک!

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ سرگرمی

افرادی چندین سال پیش برای جمع‌آوری کمک
به فلسطین به ایران آمدند از تهران شروع کردند بعد به ورامین رفته و از آنجا به سمت
نایین و یزد راه افتادند
.

ما به مسیری که انتخاب کرده بودند شک کردیم اگر کسی می‌خواهد برای فلسطین
کمک جمع کند به همراهید به تهران و اصفهان بیاید جایی که مردم هستند و پول دارند نه وسط کویر
راه بیفتند
.

آنها این مسیر را ادامه دادند و تا جیرفت کرمان رفتند، زمانی که به تهران
رسیدند، خودشان را اجازه دادیم از کشور خارج شوند، اما اموال‌شان را نگه داشتیم. در
اموال‌شان انواع جانوران صحرایی را خریده بودند مثل سوسمار، مارمولک و آفتاب‌پرست
.

بعد متوجه شدیم که پوست آن حیوانات امواج اتمی را جذب می‌کند و اینها
جاسوس اتمی بودند/ عصر ایران

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم