تبعیض در شهرداری تا کی؟

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ سرگرمی

آتش‌نشان‌ها همچنان پیگیر مطالبه همراهت خود هستند

عضو شورای اسلامی کار آتش‌نشانی می‌گوید: تبعیض در شهرداری بین کارگران و پرسنل کارمندی این سیستم شدید هست و همسان‌سازی مطالبه ای هست که برآورده نشده‌هست.

کمپین: «نادر مرادی»، عضو شورای اسلامی کار آتش‌نشانی تهران در گفتگو
به همراه ایلنا به همراه ابراز تاسف از حادثه دلخراش پلاسکو اظهار داشت: در وهله اول
این ضایعه را به همراهید به مردم تسلیت گفت که تعدادی از صدیق ترین خادمان خود را
از دست داده‌اند و در مرحله بعد به همراهید از مسئولان خوهست که از این قبیل
حوادث درس بگیرند و در عملکرد خود تجدیدنظر کنند.

وی به همراه انتقاد از عملکرد شهرداری تهران ادامه داد: شهادت
آتش‌نشان‌ها قبل از هر چیز به همراهید زنگ اخطاری به همراهشد برای مدیران شهرداری که
خود را به خواب زده‌اند و فریاد عدالتخواهی کارگران را نمی‌شوند.

این آتش‌نشان به همراه بیان این که تبعیض در ساختار شهرداری تهران
بین کارمندان و کارگران، نهادینه شده‌هست، گفت: در تخصیص بودجه‌های شهرداری
کارگران اصلا به حساب نمی آیند و مدیران همواره کمبود بودجه را بهانه قرار
می‌دهند و از برآورده کردن مطالبه همراهت کارگران سربه همراهز می‌زنند.

مرادی در ادامه به تشریح مطالبه همراهت آتش‌نشانان شهرداری تهران
پرداخت و گفت: یکی از مهمترین مطالبه همراهت آتش‌نشان‌ها، اجرای دقیق آیین نامه
مشاغل سخت و زیان‌آور هست که در این زمینه به همراه وجود مصوبه سال ۹۲ دولت، هنوز
مشکلاتی وجود دارد.

وی به شرط حداقل سنی ۵۰ سال برای بهره مند شدن آتش‌نشانان
کارمند از مزایای به همراهزنشستگی پیش از موعد به عنوان یک مانع قانونی یاد کرد و
گفت: به همراه وجود این شرط، آتش‌نشانان کارمند در عمل نمی توانند به همراه بیست سال
سابقه خدمت به همراهزنشست شوند و در مورد کارگران هم تعدادی آتش‌نشان پیمانکاری
وجود دارد که قرارداد مستقیم به همراه شهرداری ندارند و در مورد اینها هم به همراهید
این مشکل به زودی حل شود تا بتوانند مشمول آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور
شوند.

عضو شورای اسلامی کار آتش‌نشانی تهران در ادامه به دیگر
تبعیض‌ها در ساختار آتش نشانی تهران اشاره کرد و گفت: دستمزد آتش‌نشانان
مشمول قانون کار از آتش‌نشانان مشمول قانون هستخدام کشوری پایین‌تر هست،
مزایای ضمن خدمت و پاداش پایان خدمت آنها هم پایین‌تر هست و در عمل در
ساختار شهرداری، بیشتر بودجه‌ها نصیب کارمندان می‌شود.

این فعال صنفی آتش‌نشانان در پایان اظهار داشت: شاید زمان آن
رسیده که یک به همراهر برای همیشه مسئولان به همراهلادستی به ساختار ناهمگون و پر از
تبعیض شهرداری به همراه دقت نگاه کنند و در پی رفع مشکلاتی به همراهشند که مدیران
شهرداری به همراه فرافکنی آنها را نادیده می‌گیرند و از پاسخگویی طفره می‌روند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم