به همراهنوی پرافتخار نماینده ورزشکاران در موزه شد

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ سرگرمی

زهرا نعمتی به عنوان نماینده کمیسیون ورزشکاران در کمیسیون موزه المپیک معرفی شد.

کمپین-

ششمین نشست کمیسیون
ورزشکاران امروز به همراه غیبت شش نفر از اعضا برگزار شد که مصوبه همراهت مختلفی را به
دنبه همراهل داشت. در این نشست آرش میراسماعیلی به عنوان مسئول هماهنگ کننده هسته
المپیک معرفی شد.

هفته المپیک روزهای ۲ تا ۷ تیر برگزار می‌شود که نامگذاری روزها به شرح زیر هست.

۱- دوم تیر: روز المپیک و طبیعت – مراسم افتتاحیه هم در این روز برگزار می‌شود.

۲- سوم تیر: روز المپیک و کودکان

۳- چهارم تیر: روز المپیک و جوانا

۴- پنجم تیر: روز المپیک و به همراهنوان

۵- ششم تیر: روز المپیک و سالمندان

۶- هفتم تیر: روز المپیک و جانبه همراهزان، معلولان، ایثارگران

مراسم اختتامیه و جشن المپین‌ها
هشتم تیر برگزار می‌شود. قرار هست آرش میراسماعیلی جلساتی را به همراه رئیس
آکادمی ملی المپیک، شهرداری تهران و آموزش و پرورش و همینطور رئیس فدراسیون
همگانی هماهنگ کند.

زهرا نعمتی در نشست امروز به عنوان نماینده کمیسیون ورزشکاران در کمیسیون موزه المپیک معرفی شد.

از مصوبه همراهت دیگر نشست کمیسیون‌ها حضور اعضای کمیسیون در اردوها هست که قرار هست از شنبه سرکشی‌ها آغاز شود.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم