به همراهقرزاده برای سومین دوره رئیس فدراسیون شمشیربه همراهزی شد

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ سرگرمی

در پایان مجمع انتخابه همراهتی فدراسیون شمشیربه همراهزی فضل الله به همراهقرزاده به همراهتوجه به انصراف انوش جهانی برای چهار سال دیگر رئیس فدراسیون شمشیربه همراهزی به همراهقی ماند.

کمپین-

 مجمع انتخابه همراهتی تصدی پست ریهست فدراسیون شمشیربه همراهزی امروز(سه
شنبه) از ساعت ۱۰ در آکادمی ملی المپیک و در حضور محمدضا داورزنی معاون
ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، سید محمد شروین اسبقیان رئیس دفتر امور
مشترک فدراسیون ها، روسای هیئت های هستانی و نمایندگان به همراهزیکنان و مربیان
برگزار شد.

در انتخابه همراهت ریهست فدراسیون شمشیربه همراهزی فضل الله به همراهقرزاده
رئیس فعلی فدراسیون شمشیربه همراهزی به همراه انوش جهانی که نائب رئیس او در همین
فدراسیون هست ثبت نام کرده بودند که پیش از آغاز رای گیری و به همراه توجه به
انصراف جهانی، به همراهز هم فصل الله به همراهقرزاده توانست برای چهار سال دیگر ریهست
فدراسیون شمشیربه همراهزی را بر  عهده بگیرد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم