به زیان منافع همگانی

۲۴ دی ۱۳۹۶ سرگرمی

موسی غنی‌نژاد از پیامدهای تقبل زیان موسسات غیرمجاز توسط دولت می‌گوید:

تنها راه موثر برای جلوگیری از پدید آمدن به همراهزار پولی غیر‌متشکل و ظهور پدیده‌های مخربی مانند شرکت‌های مضاربه‌ای و موسسات مالی غیرمجاز، رفتن به سوی به همراهزار پولی رقابتی و امتناع از سرکوب نرخ‌های بهره در این به همراهزار هست. البته در کنار این کار ما نیازمند به همراهنک مرکزی مستقل و کارآمدی هستیم که به عنوان تنها متولی به همراهزار پولی کشور به همراهید به همراه قاطعیت و اقتدار کامل بر فعالیت به همراهنک‌ها و موسسات مالی نظارت داشته به همراهشد. طرحی که اخیراً در مجلس تهیه شده اگر به تصویب برسد می‌تواند گام بزرگی به پیش به همراهشد.

جزئیات آنچه دولت یا به همراهنک مرکزی برای حل
مشکلات سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتبه همراهری غیرمجاز انجام داده چندان روشن نیست
اما اعلام همین مبلغ از سوی رئیس‌جمهور نشان از ابعاد گسترده مساله این موسسات دارد.
این اقدام دولت متاسفانه پیام بسیار منفی و بدی برای کل اقتصاد ایران دارد و آن این
هست که دولت مسوولیت پرداخت هزینه‌های خطاها یا اقدامات تعمداً سودجویانه دیگران را
بر عهده می‌گیرد
.

به همراهنک مرکزی و دولت دوازدهم در حال حاضر، در واقع، هزینه خطاهای غیرقابل
قبول دولت‌های نهم و دهم و البته قصور دولت یازدهم را می‌دهند. البته واضح هست که این
هزینه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در اصل و واقعیت خود کار درستی نیست. منتهی چون
دولت قصور کرده و در زمان مقتضی سپرده‌گذاران را از واقعیت این موسسات آگاه نکرده و
اساساً به وظیفه خود که جلوگیری از فعالیت موسسات مالی غیرمجاز هست عمل نکرده ناگزیر
شده در شرایط کنونی به چنین اقدامی دست بزند
.

اگر دولت این هزینه‌ها را به همراه برداشت از منابع به همراهنک مرکزی پرداخت کرده
به همراهشد پیامد این کار به احتمال زیاد بروز خطر تورمی خواهد بود و اگر از منابع صندوق
توسعه ملی برداشت کرده به همراهشد در واقع از منابع پس‌انداز ملی هزینه کرده بدون اینکه آنها
را در جهت سرمایه‌گذاری هدایت کرده به همراهشد. به حرف دیگر، در هر صورت آنچه دولت در شرایط
کنونی ناگزیر شده انجام دهد به زیان منافع همگانی تمام خواهد شد
.

تنها راه موثر برای جلوگیری از پدید آمدن به همراهزار پولی غیر‌متشکل و ظهور
پدیده‌های مخربی مانند شرکت‌های مضاربه‌ای و موسسات مالی غیرمجاز، رفتن به سوی به همراهزار
پولی رقابتی و امتناع از سرکوب نرخ‌های بهره در این به همراهزار هست. البته در کنار این کار
ما نیازمند به همراهنک مرکزی مستقل و کارآمدی هستیم که به عنوان تنها متولی به همراهزار پولی کشور
به همراهید به همراه قاطعیت و اقتدار کامل بر فعالیت به همراهنک‌ها و موسسات مالی نظارت داشته به همراهشد
.

طرحی که اخیراً در مجلس تهیه شده اگر به تصویب برسد می‌تواند گام بزرگی
به پیش به همراهشد. از سوی دیگر، قوه قضائیه و دادستانی هم نقش مهمی در این میان دارد. وظیفه
جلوگیری از فعالیت غیرمجاز موسساتی که بدون مجوز از به همراهنک مرکزی به همراهزار پولی را به هم
می‌ریزند بر عهده مسوولان ذی‌ربط قوه قضائیه هست
.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم