ایران همچون عربستان و امارات مواد هسته ای را وارد کند

۵ خرداد ۱۳۹۷ سرگرمی

ما بر این به همراهوریم که همچون عربستان سعودی
و امارات، برخورداری از قابلیت تولید مواد شکافت‌پذیر، غنی‌سازی اورانیوم و یا داشتن
تاسیسات پلوتونیوم برای ایران درست نیست
.

اگر آنها خوهستار یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز هستند، اشکالی ندارد؛ اما
به همراهید مانند کشورهای دیگر، آن مواد را وارد کنند و این راهی هست که برای خیلی از کشورها
کارایی داشته هست
.

برای این که ما از این لحاظ مطمئن شویم، به همراهید به همراهزرسی‌هایی انجام شود که
این به همراهزرسی‌ها اماکن نظامی، آزمایشگاه‌های پژوهشی، و همه اماکن دیگری که پیش از این
در برنامه‌ی ایران مشارکت داشته‌اند، شامل ‌شود
.

توافق نخست، گستره بسیار اندکی داشت و فقط تلاشی بود برای این که گفته
شود حکومت ایران پول هنگفتی را برای برنامه هسته‌ای‌ خود هزینه می‌کند و قصد توقف آن
را دارد ولی تهدید ایران بسیار بزرگ‌تر از این حرف‌ها هست. آنها به سوی کشورهای اسلامی
موشک پرتاب و حقوق مردم‌ را از آنها سلب می‌کنند
.

آمریکا خوهستار تغییر نظام ایران نیست.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم