ایرانی‌ها غالبه همراهً در چه سنی به همراهزنشسته می‌شوند؟

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ سرگرمی

سن به همراهزنشستگی یکی از پرچالش ترین بحث های اقتصادی در دولتهای جهان هست؛طرح این موضوع در هر کشوری سبب بروز بحث های بسیار می شود.بررسی ها نشان می دهد، ایرانی ها به طور متوسط ۱۴ سال زودتر از سن معیار سالمندی به همراهزنشسته می شوند.

سن به همراهزنشستگی یکی از پرچالش ترین بحث های اقتصادی در دولتهای جهان هست؛طرح
این موضوع در هر کشوری سبب بروز بحث های بسیار می شود.بررسی ها نشان می دهد، ایرانی
ها به طور متوسط ۱۴ سال زودتر از سن معیار سالمندی به همراهزنشسته می شوند
.

به گزارش پایگاه تحلیلی کمپین به نقل از خبرآنلاین، براساس پژوهش های انجام
شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس حکایت از آن دارد که متوسط سن به همراهزنشستگی در ایران در حدود
۵۱ سال هست که این سن ۱۴ سال از سن معیار به همراهزنشستگی در جهان کمتر تلقی می شود
.

نکته مهم اینجهست که سن به همراهزنشستگی تنها ۲۳ سال از میانگین ورود به به همراهزار
کار در ایران بیشتر هست. به دلیل بحران بیکاری در ایران و دو برابر بودن نرخ بیکاری
جوانان ۲۰ تا ۲۵ سال نسبت به نرخ بیکاری متعارف جمعیت،سن ورود به به همراهزار کار در ایران
بیست و هشت سالگی هست
.

به این ترتیب انتظار برای به همراهزنشستگی ۲۳ سال پس از ۲۸ سالگی ایرانیان،یعنی
در سن پنجاه و یک سالگی شکل می گیرد. این در حالی هست که غالبه همراه در دیگر کشورها افراد
در سن ۶۵ سالگی به همراهزنشسته می شوند،اما در ایران بیش از ۳ میلیون بیکار حضور دارند که
بخش عمده ای از انان را جوانان تحصیلکرده تشکیل می دهند
.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده هست که هر ایرانی
مایل به اشتغال، به طور متوسط در طول زندگی خود ۲۳ سال کار می کند و حدود ۳۰ سال خود
و به همراهزماندگانش مستمری دریافت می کنند
.

بنابراین آنچه پیش از همه مساله ساز هست، کم کاری ایرانی ها در فضای اشتغال
و کسب و کار هست؛ زیرا رشد اقتصادی در سایه کار کردن می تواند افزایش یابد و از این
رهگذر درآمد دولت نیز افزایش یافته و می تواند مزایای بیشتری را به مرحله اجرا بگذارد
.


انتظار برای به همراهزنشستگی ۲۳ سال پس از ۲۸ سالگی ایرانیان،یعنی در سن پنجاه و یک سالگی شکل می گیرد

خطر صندوق های به همراهزنشستگی در اقتصاد

بررسی علل بحران بیکاری،از سه عامل رونمایی می کند؛ نخست آنکه، در شرایطی
بحران اصلی اقتصاد ایران تلقی می شود که بررسی ها نشان می دهد بحران صندوق های به همراهزنشستگی،
در سال های پیش رو آینده به همراهزنشستگان را در معرض مخاطره ای جدی قرار می دهد
.

وضعیت نامساعد صندوق های به همراهزنشستگی، توامان به همراه وضعیت نامناسب بیکاری در
ایران خود عاملی برای ایجاد شرایط نامساعد زندگی هم برای جوانان و هم برای سالمندان
هست
.

درواقع بیکاری در ایران در شرایطی بحرانی جدی و پیچیده هست که بررسی‌ها
نشان می دهد دکمپین کمی از جمعیت ایران فعال اقتصادی محسوب می شوند
.

بر این اساس از هر ۱۰ ایرانی در سن اشتغال کمتر از ۴ نفر یا به عبه همراهرت بهتر
۳٫۷ نفر تمایل به کار کردن دارند در حالی که این رقم در کشور کانادا ۶٫۶ نفر و برای
کشوری چون اسلواکی ۸٫۷ دکمپین هست
.

ایرانی‌ها غالبه همراهً در چه سنی به همراهزنشسته می‌شوند؟

این نکته را به همراهید در نظر داشت که موقعیت اقتصادی و اجتماعی این دو کشور
به همراه ایران تفاوتی جدی دارد، اما به هر روی تمایل کم برای ورود به به همراهزار کار و فعالیت
اقتصادی چالش دوم پیش روی اقتصادی ایران و
به تبع آن رشد منابع در دسترس برای ارتقای کفایت مزایای ایام به همراهزنشستگی هست،بنابراین
پیش از آنکه نیازمند مداخلات در حوزه های بیمه‌های اجتماعی به همراهشد ، نیازمند مداخلات
فرابخشی هست
.

چالش دستمزدهای پایین

سومین چالش بی تمایلی برای ورود به به همراهزار کار از سوی کارشناسان و فعالان
این حوزه،کمی دستمزد در مقایسه به همراه هزینه های زندگی در ابتدای فعالیت شغلی هست
.

سطح حقوق و دستمزد در ایران در مقایسه به همراه کشورهایی چون کانادا و اسلواکی
بسیار پایین هست و همین مساله سبب شده هست پدیده کار کردن و در عین حال فقیر ماندن
در اقتصاد ایران شکل گیرد. این پدیده خود عاملی هست که سبب می شود جوانان، به دلیل
حمایت های والدین خود تمایل چندانی برای ورود به به همراهزار کار نشان ندهند
.

ایرانی‌ها غالبه همراهً در چه سنی به همراهزنشسته می‌شوند؟


سطح حقوق و دستمزد در ایران در مقایسه به همراه کشورهایی چون کانادا و اسلواکی بسیار پایین هست و همین مساله سبب شده هست پدیده کار کردن و در عین حال فقیر ماندن در اقتصاد ایران شکل گیرد

بر اساس این گزارش، کمی دستمزد در به همراهزار ایران خود عاملی برای کم کاری
یا بی انگیزگی برای فعالیت اقتصادی محسوب می شود چرا که اغلب شاغلان مجبورند برای تامین
هزینه های زندگی خود همزمان دو شغل و در برخی موارد حتی سه شغل داشته به همراهشند که این
مساله خود فشار بر به همراهزار کار را افزایش داده و سدی در برابر ورود نیروهای تازه کار
به به همراهزار ایجاد می کند.

به همراهزار کار ایران نیازمند اصلاح هست؛ این اصلاح ضرورت دارد به همراه توجه به بهبود
سطح دستمزدها و ایجاد شرایطی برای اشتغال تحصیل گردگان در به همراهزار صورت گیرد
.

به نظر می رسد افزایش سطح دستمزد برای مکفی شدن درآمد یک شغل خود بتواند
زمینه را برای بهبود بحران بیکاری در کشور ایجاد کند. به هر روی خالی شدن مشاغل دوم
و سوم ، فضا را برای ورود نیروهای تازه نفس به به همراهزار کار ایران ایجاد کند
.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم