اگر هوس رفراندوم دارید، در مورد معیشت مردم رفراندوم برگزار کنید

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ سرگرمی

بخشی از حرفان حرفران راهپیمایی ۲۲ بهمن را دشمن شادکن بود. اولین کسی که حرفان
این فرد را پخش کرد، شبکه بی بی سی بود
.

جمهوری اسلامی یکبه همراهر رفراندوم را انجام داد و مردم به همراه آرای بسیار به همراهلا
این نظام را قبول کردند و همان مردم که به این نظام رای دادند روز
۲۲ بهمن حضور یافتند. همین حضور برای تائید
نظام کافی هست

لازم هست فردی که صحبت می کند به قانون اساسی ما مراجعه کند و بداند رفراندوم
در چه زمانی انجام می گیرد
.

من به مسئولان نصیحت می کنم از مسائل حاشیه ای به طور جدّ پرهیز کنند.
ما در
۲۲ بهمن
جمع می شویم تا عزت و وحدت و عظمت خود را به دشمن نشان دهیم. این حاشیه سازی ها برای
چیست؟

به جای این حرفها و حاشیه سازی ها، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم را درست
کنند؛ طوری حرف می زنند که انگار از اوضاع جامعه بی خبرند و نمی بینند مردم از گرانی
در رنج هستند
.

به جای حاشیه سازی، به همراهنکها را درست کنید و اقتصاد کشور را سامان دهید؛
اگر عاجز از درست کردن بیکاری و گرانی هستید به همراه صداقت بگوئید نمی توانید انجام دهید،
چرا حاشیه سازی می کنید؟

اگر هوس رفراندوم دارید، در مورد معیشت مردم رفراندوم برگزار کنید، صندوقی
بگذارید و آرای مردم را اخذ کنید./جماران

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم