انواع هستاندارد ها برای نمای اچ پی ال

۲۲ شهریور ۱۳۹۶ سرگرمی

به طور کلی برای صفحات اچ پی ال، دو هستاندارد بین المللی وجود دارد:

این هستاندارد شامل ۹ قسمت هست. اما فقط یکی از بخش های آن یعنی بخش ۷ که همان CE محصول مورد نظر هست برای عرضه ی آن در به همراهزار ضروری هست. هر کدام از بخش های دیگر این هستاندارد روی محصولات خاصی اعمال می شوند و و بنابر هستفاده و کابری صفحات، متفاوت اند و رتبه بندی می شوند. برای مثال، مقاومت در برابر خراش محصول براق به نسبت صفحات مات پایین تر هست. برای اطلاع از کیفیت محصول خریداری شده به همراهید به بخش مخصوص آن مراجعه کرد.

انواع هستاندارد ها
برای نمای اچ پی ال

به طور کلی برای صفحات
اچ پی ال
، دو هستاندارد بین المللی وجود دارد:

EN 438 (برای اروپا)

ISO 4586

این هستاندارد ها
حداقل ویژگی های کنترل کیفیت صفحات اچ پی ال را برای تولید مشخص می سازد.
هستاندارد اروپا، کامل ترین و جدید ترین نوع برای کنترل کیفی این محصولات هست. چرا
که نه تنها ویژگی های فنی، بلکه ویژگی های پیشرفته و زیبه همراهیی ظاهری را نیز مورد
توجه قرار می دهد.

این هستاندارد شامل
۹ قسمت هست. اما فقط یکی از بخش های آن یعنی بخش ۷ که همان
CE محصول مورد نظر هست برای
عرضه ی آن در به همراهزار ضروری هست. هر کدام از بخش های دیگر این هستاندارد روی محصولات
خاصی اعمال می شوند و و بنابر هستفاده و کابری صفحات، متفاوت اند و رتبه بندی می
شوند. برای مثال، مقاومت در برابر خراش محصول براق به نسبت صفحات مات پایین تر
هست. برای اطلاع از کیفیت محصول خریداری شده به همراهید به بخش مخصوص آن مراجعه کرد.

بخش اول این
هستاندارد شامل راهنما هست و رتبه بندی متریال های مختلف در آزمایش های متفاوت از
بخش ۲ به بعد آغاز می شود.

هستاندارد ISO 4586 در سال ۲۰۰۴ میلادی دستخوش آخرین
تغییرات شد. این هستاندارد به همراه در نظر گرفتن دو قسمت، یکی به همراه در نظر گرفتن مشخصات
ظاهری و یکی انجام آزمایش گواهی تاییر صادر می کند. اما در حال حاضر تا حدودی
منسوخ شده هست.

هرچند ورقه های دو
میلی متری که برای نمای ساختمان هستفاده می شوند، حتما به همراهید هستاندارد
CE را رعایت کنند اما برای دیگر محصولاتی که در صنایع مختلف مانند
مبلمان هستفاده می شوند رعایت این هستاندارد نیاز نیست.

انواع هستاندارد ها برای نمای اچ پی ال

انواع هستاندارد ها برای نمای اچ پی ال

انواع هستاندارد ها برای نمای اچ پی ال

انواع هستاندارد ها برای نمای اچ پی ال

انواع هستاندارد ها برای نمای اچ پی ال

انواع هستاندارد ها برای نمای اچ پی ال

انواع هستاندارد ها برای نمای اچ پی ال

انواع هستاندارد ها برای نمای اچ پی ال

انواع هستاندارد ها برای نمای اچ پی ال

انواع هستاندارد ها برای نمای اچ پی ال

انواع هستاندارد ها برای نمای اچ پی ال

انواع هستاندارد ها برای نمای اچ پی ال

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم