آیا حکیم و صدر به دنبه همراهل دوری از ایران اند؟

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ سرگرمی

حکیم نیز که دو سال جوان تر از مقتدا هست شاید به تغییر سیهست در عراق فکر می کند، هم تغییرات در نهاد روحانیت و هم در نهاد حکومت، به ویژه در فضای پس از فوت آیت الله سیستانی که چندان دور نخواهد بود. در این صورت، دیدن رقابت میان این دو نسل جدید از صدر و حکیم جالب توجه خواهد بود.

رفاقت بیش از حد به همراه سعودی ها به همراهعث ایجاد مناقشه بیشتر در کشور و چند
پاره شدن بیش از حد سیهست در عراق و این به همراهر در بین شیعیان خواهد شد. شاید که هدف
اصلی سعودی برای هستقبه همراهل از مقتدا تضعیف شیعیان عراق بوده به همراهشد
.

به گزارش پایگاه تحلیلی کمپین، هفته گذشته، مقتدا صدر، روحانی شیعه عراقی
و رهبر جنبش صدر سفری رسمی به عربستان سعودی انجام داد و به همراه محمد بن سلمان، قدرت
اصلی سعودی و ولیعهد این کشور دیدار کرد
.

اگر از منظر تاریخچه تاریک خاندان سلطنتی در رفتار به همراه شیعیان، چه در
عربستان و چه دیگر نقاط، از جمله عراق، به ماجرا نگاه کنیم این سفر غیر معمول هست.
مقتدا از یاد نبرده هست که عربستان سعودی چطور از قتل چندین تن از اعضای خانواده
اش، از جمله پدرش محمد صادق صدر و عموی اش، آیت الله شهیر محمد به همراهقر صدر توسط صدام
حسین حمایت کرد
.

مقتدا صدر به عنوان یکی از رهبران شیعه عراق، نمی توانست زمانی که
مورد هستقبه همراهل محمد بن سلمان قرار گرفت این حقیقت را فراموش کند که سعودی ها شهر
شیعه نشین عوامیه را تقریبه همراه در وضعیت محاصره قرار داده اند و در نظر داشتند تا چند
تن شهروندان شیعه سعودی را اعدام کنند
.


زمانی که آیت الله سیستانی که اینک ۸۷ سال دارد فوت کند، مقتدا اصلا خوشحال نخواهد شد ایران در خصوص رهبر مذهبی آینده عراق تصمیم بگیرد

هر چند جایگاه مقتدا صدر صرفا به خاطر دودمان مشهور روحانی اش نیست.
او خودش مرد جاه طلبی هست، به همراه برخی ادله ها، و به همراه توجه به ایثارهای خانواده اش در
زمان حکمرانی صدام، ادعای حضور در رهبری سیاسی و مذهبی عراق را دارد. در حقیقت از
زمان سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ وی چنین سودایی در سر داشته هست.
علی رغم روابط نزدیک خاندان او به همراه ایران؛ و این حقیقت که او در دورانی
که خطری تهدیدش می کرد به ایران پناه برد، اما مقتدا صدر مایل نیست که ایران نفوذ
بیش از حدی در عراق داشته به همراهشد. زمانی که آیت الله سیستانی که اینک ۸۷ سال دارد
فوت کند، مقتدا اصلا خوشحال نخواهد شد ایران در خصوص رهبر مذهبی آینده عراق تصمیم
بگیرد. احتمالا احساس او این هست که عراق و عراقی ها ادعای نزدیک بیشتری نسبت به
امامان شیعه دارند، چرا که اغلب ائمه در عراق دفن شده اند
.

آیا حکیم و صدر به دنبه همراهل دوری از ایران اند؟

به نظر می آید فقط او نیست که چنین احساسی دارد. زمانی که مقتدا صدر
به دیدار محمد بن سلمان رفته بود، عمار حکیم نیز از مجلس اعلای اسلامی عراق، که
هویت خود را تقریبه همراه از ایران گرفته کنار رفت. حکیم به همراهزمانده یکی دیگر از خاندان
های ثروتمند عراق هست. آیت الله به همراهقر حکیم در دوران صدام حسین سال ها در تبعید در
ایران زندگی می کرد. علاوه بر این حرف و حدیث هایی مطرح هست که وی نیز به زودی به
ریاض سفر می کند
.

حکیم نیز که دو سال جوان تر از مقتدا هست شاید به تغییر سیهست در عراق
فکر می کند، هم تغییرات در نهاد روحانیت و هم در نهاد حکومت، به ویژه در فضای پس
از فوت آیت الله سیستانی که چندان دور نخواهد بود. در این صورت، دیدن رقابت میان
این دو نسل جدید از صدر و حکیم جالب توجه خواهد بود
.

هم صدر و هم حکیم هر دو دریافته اند که نسیم تغییر در سیهست های
آمریکا وزیدن گرفته هست، به ویژه سیهست های آمریکا در رو در رویی بیشتر به همراه ایران.
در نتیجه آنها می خواهند از ایران فاصله بگیرند و گزینه های خود را چه در سطح عراق
و چه در سطح منطقه گسترده تر کنند. از ابتدا مشخص بود پس از آنکه نظام شیعه در
عراق از زخم روحی دوران صدام و جنگ ۲۰۰۳ بیرون بیاید، قد علم می کند و نجف را به
عنوان مرکز مذهب و آموزش شیعه در برابر قم مطرح می کند
.


از آنجا که عربستان سعودی در خط مقدم مقابله به همراه شیعیان عراق قرار داشته سفر صدر به سعودی می تواند آغاز به همراهزگشت حقیقی عراق به جهان عرب به همراهشد


عامل قومیتی نیز وجود دارد. شیعیان عراق به شدت احساس عرب بودن دارند،
یا دست کم عمیقا عربیزه شده اند. از این رو در کشورهای عربی بیش از ایران احساس می
کنند در خانه هستند. اگر عراق به طور کامل در نظام سیاسی اعراب ادغام نشده به این
خاطر هست که دولت های سنی عرب به همراه سلطه شیعیان بر دولت عراق مشکل دارند. از آنجا که
عربستان سعودی در خط مقدم مقابله به همراه شیعیان عراق قرار داشته سفر صدر به سعودی می
تواند آغاز به همراهزگشت حقیقی عراق به جهان عرب به همراهشد.

فارغ از اینکه دلیل واقعی عربستان برای چنین تعاملی به همراه صدر چه بوده،
میزانی که وی می تواند به همراه سعودی ها رفاقت کند و به همراه ایران وارد تخاصم شود محدود
هست. گرچه در هر صورت ایران در عراق هوادار دارد. رفاقت بیش از حد به همراه سعودی ها
به همراهعث ایجاد مناقشه بیشتر در کشور و چند پاره شدن بیش از حد سیهست در عراق و این
به همراهر در بین شیعیان خواهد شد. شاید که هدف اصلی سعودی برای هستقبه همراهل از مقتدا تضعیف
شیعیان عراق بوده به همراهشد
.
اما اگرعربستان برای ارتبه همراهط به همراه شیعیان عراق خلوص نیت داشته به همراهشد و
مطالبه قطع روابط به همراه ایران را مطرح نکرده به همراهشد، چنین رویکردی می تواند خیلی مثبت
به همراهشد و از تنش ها میان سعودی و عربستان بکاهد
.
منبع : لوبلاگ/نویسنده: دکتر شیرین هانتر، هستاد دانشگاه جورج تاون
آمریکا

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم