آتش وخشم در کاخ بن سلمان

۲۳ دی ۱۳۹۶ سرگرمی

به هر روی رقبه همراهی محمدبن سلمان به خوبی می دانند که او در یک روند معمول به قدرت نرسیده هست و ولیعهدی و پادشاهی عربستان حق او نیست. از سویی محمدبن سلمان هم چون جایگاه واقعی خود را می داند همواره در این نگرانی به سر می برد که از سوی رقبه همراه مورد تهدید واقع خواهد شد و همین سوءظن او را به حذف و برخورد خونین به همراه شاهزادگان دیگر سوق خواهد داد.

امین قاسمی فر/ این روزها کتاب «آتش و خشم»نوشته مایکل ولف دربه همراهره
افشای رازهایی از درون کاخ سفید به موضوعی خبرساز در آمریکا و جهان تبدیل شده
هست، به همراه این حال به همراه توجه به این که جامعه آمریکا پیش از این نیز تا حدودی به همراه عملکرد
غیرمتعارف ترامپ آشنا بود ، انتشار این کتاب شاید نتواند شوک جدی در ساختار سیاسی آمریکا
ایجاد کند، هرچند که آثار و تبعات سیاسی و به خصوص حقوقی آن ادامه و حتی گسترش
خواهد یافت اما از آن جا که در این کتاب از نقش ترامپ و دولت وی در ایجاد کودتای
سفید در عربستان حرف به میان آمده هست ، انتشار آن می تواند
برای عربستان شوک آور به همراهشد کما این که تجارب قبلی از جمله افشاگری های ویکی لیکس
در به همراهره پشت پرده کاخ های سران عرب زمینه را برای آن چه به بهار یا پاییز عربی
تعبیر شد، فراهم کرد که هنوز هم آثار و پیامدهای آن ادامه دارد.

به هر روی رقبه همراهی
محمدبن سلمان به خوبی می دانند که او در یک روند معمول به قدرت نرسیده هست و
ولیعهدی و پادشاهی عربستان حق او نیست. از سویی محمدبن سلمان هم چون جایگاه واقعی
خود را می داند همواره در این نگرانی به سر می برد که از سوی رقبه همراه مورد تهدید واقع
خواهد شد و همین سوءظن او را به حذف و برخورد خونین به همراه شاهزادگان دیگر سوق خواهد
داد.

کشته شدن سه شاهزاده معترض سعودی اولین نشانه از ورود عربستان به مرحله دوم
جنگ قدرت هست که به همراه خون ریزی همراه خواهد بود. شاید حالا بتوان چرایی تشکیل گردان

گارد سلطنتی موسوم به «سیف الاجرب» را از سوی بن سلمان فهمید.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم